6 tips voor het succesvol onboarden van zij-instromers in de techniek

Hoe zorg je voor een goede onboarding van nieuwe technische talenten?

Het succesvol onboarden van zij-instromers in de techniek is erg belangrijk. Je wilt natuurlijk voorkomen dat potentiële technische talenten toch weer naar iets anders op zoek gaan nadat je er zoveel tijd en geld in hebt gestoken.

Wat betekent het succesvol onboarden van zij-instromers voor technische werkgevers?

Het verwelkomen en succesvol onboarden van zij-instromers vraagt behoorlijk wat van technische werkgevers.

Om duurzame zij-instroom te realiseren moeten werkgevers aanpassingen doen in zowel de werving, matching en onboarding als in het opleiden en begeleiden.

Verschillende niveaus binnen de organisatie moeten anders gaan werken: opleiding en begeleiding binnen het werktraject moet immers door de werkgever gegeven worden.

De vraag is dus: Hoe geef je handen en voeten aan onboarding en begeleiding zodat de zij-instromer zacht landt?

Wat houdt 'onboarding' eigenlijk in?

Onboarding betekent niks meer dan 'instromen'. Een goede onboarding houdt dus in dat nieuwe medewerkers zich betrokken gaan voelen bij het bedrijf en intrinsiek gemotiveerd raken om een bijdrage te leveren aan de activiteiten binnen het bedrijf.

Het start op het moment dat de sollicitant en de werkgever beide akkoord zijn gegaan met de arbeidsovereenkomst en eindigt als de nieuwe medewerker volledig ingewerkt is. Bij zij-instromers kan dit dus betrekking hebben op een periode van misschien wel een paar jaar.

Tijdens het onboarding proces maken de nieuwe technische talenten in spé kennis met het bedrijf, het team en hun specifieke taken en rol. Kort gezegd: Ze worden begeleid tijdens hun integratie in het bedrijf.

Waarom is een goede onboarding belangrijk?

Een goede onboarding is belangrijk voor het binden van je nieuwe technische werknemers. Als ze het gevoel hebben vriendelijk ontvangen te worden en goed begeleid, voelen ze zich eerder verbonden met de organisatie.

Hoe eerder ze zich verbonden voelen met de organisatie, hoe minder snel ze weer vertrekken. Een goede onboarding zorgt voor meer tevreden medewerkers en tevreden medewerkers zorgen voor goede prestaties.

Daarnaast zorg je ervoor dat je nieuwe medewerkers ambassadeur worden van je bedrijf. Zo vergroot je de kans dat de nieuwe medewerkers nieuwkomers aandragen.

6 tips voor een succesvolle onboarding van zij-instromers in de techniek

Zoals eerder benoemd vergt het onboarden van zij-instromers meer van technische bedrijven dan het onboarden van vakmensen met technische kennis en ervaring. Deze 6 tips voor een goede onboarding helpen je met een succesvol proces.

1. Zorg voor een solide introductieprogramma voor zij-instromers

Maak bij het opstellen van het introductieprogramma onderscheid tussen de behoefte van reguliere instromers en die van zij-instromers. De nieuwe medewerkers moeten je organisatie leren kennen en zich hier mee kunnen identificeren.

2. Stel een opleidingsplan samen met de nieuwe technische talenten

Maak ook hierbij onderscheid tussen het opleidingsplan van reguliere instromers en zij-instromers. De laatste groep heeft namelijk heel andere begeleiding nodig dan de eerste. Voor nieuwkomers is het fijn om duidelijkheid te hebben over hun rol en taken.

3. Schets perspectief aan de zij-instromer door middel van instap- en doorstroom functies

Bedrijven kijken naar taken ipv. gehele functies. De taken kunnen opgebouwd worden naar nieuwe functies.

4. Zorg voor een goede begeleider en een aparte functieomschrijving voor de begeleiders van technische instromers

Goede begeleiding is minstens net zo belangrijk als de juiste kandidaat. Zorg voor opleiders met de juiste kwaliteiten.

5. Train je begeleiders!

En train ze dus ook! Goede, ervaren werknemers kunnen potentie hebben om goede begeleiders te worden als ze maar de juiste training krijgen.

6. Begeleid de zij-instromer op vakinhoudelijk én persoonlijk vlak

Zorg ervoor dat de nieuwkomers zich welkom voelen en dat ze banden opbouwen met leidinggevenden en collega's. Zorg er ook voor dat ze betrokken worden bij het reilen en zeilen van de organisatie en dat ze lekker in hun vel zitten.

Kortom, een goede onboarding zorgt voor een goede binding van je nieuwe medewerkers en is daarom erg belangrijk. Begin met het scannen van je organisatie. Wat doen jullie al goed? En waar is ruimte voor verbetering?