Een energieke dag bij Vattenfall!

Op woensdag 17 april vond de tweede dag van de TechCrossOver plaats bij de energiecentrale van Vattenfall in Diemen. De teamcoaches Maike, Bodhi en Gene trapten de dag af met een terugblik op de eerste bijeenkomst, gehouden op 26 maart bij AVR in Duiven. Tijdens de vorige bijeenkomst stond het thema werving en onboarding centraal,

waarbij deelnemers gedeelde uitdagingen met elkaar bespraken, zoals een tekort aan geschikte kandidaten en gebrek aan tijd en middelen voor onboarding. Oplossingen als het stimuleren van technische interesse vanaf de basisschool en het introduceren van gerichte trainingen op het gebied van begeleiding en communicatie werden besproken om deze uitdagingen aan te pakken.Op de tweede dag van de TechCrossOver hebben we ons beziggehouden met het thema scholing & ontwikkeling. Eerst werd door de teamcoaches de eindpresentatie toegelicht, zodat we niet voor verrassingen zullen staan op de laatste dag.

Hierna nam Vattenfall het stokje over met een gedetailleerde presentatie over de energieopwekking in de Diemense centrale. Peter en Sjoerd belichten de ontwikkeling van warmteopwekking, van eenvoudige waterverwarming tot aansluiting op het stadswarmtenetwerk. Daarna splitsten de groepen zich op in de eigen teams.

Elk team startte met een korte oefening over hun individuele kwaliteiten. Elke deelnemer besprak met zijn of haar buur drie sterke eigenschappen. Van sociaal, flexibel tot perfectionistisch; alles kwam voorbij. Aangezien deze oefening vorige keer was meegegeven naar huis was iedereen erg goed voorbereid. Aan de hand van het kernkwadrantmodel reflecteerden de deelnemers vervolgens op hun kwaliteiten. Dit model laat je inzien hoe een kwaliteit kan veranderen in een valkuil als je er in doorschiet, en welke uitdaging en welke irritatie vaak met deze kwaliteit gepaard gaan.

Daarna kwamen de groepen weer bij elkaar voor het Kijkje in de Keuken bij Vattenfall. Deze rondleiding moesten we even onderbreken vanwege een onverwachte hagelbui, maar gelukkig kwamen we allemaal zo goed als droog weer binnen voor de lunch!

Vlak voor de rondleiding bespraken de groepen kort wat de rode draad was van hun carrière en wat zij nodig hebben om hierin te groeien. Dit was een mooi bruggetje naar het thema van de dag waar de deelnemers na de lunch mee aan de slag gingen: scholing en ontwikkeling. Verschillende uitdagingen kwamen naar voren:

In de groep van Bodhi bespraken de deelnemers dat theorie en praktijk vaak niet goed op elkaar aansluiten: er zit te veel tijd tussen theoretische lessen en het daadwerkelijk uitvoeren van deze theorie in de praktijk. Vaardigheden zoals storingzoeken en communicatie worden vaak onderschat. En een opleiding bevat ook vakken die als niet relevant worden ervaren. De groep kwam met oplossingen als het meer samenbrengen van theorie en praktijk: plan de praktijk beter in met de theorie, zodat er niet te veel tijd tussen zit. Biedt mogelijkheid specifiek op één onderdeel opgeleid te worden, met certificaten als je het haalt. Zo hoeft iemand geen hele studie te volgen met vakken die niet relevant voelen.

In de groep van Gene gaven de deelnemers aan dat het belangrijk is om de verschillen tussen instromers vanuit het onderwijs en zij-instromers te herkennen. Vooral vanwege variaties in motivatie en vaardigheden. De deelnemers zouden graag bestaande scholingsprogramma's verbeteren door ze bijvoorbeeld op te delen om ze korter te maken en de focus op cruciale vaardigheden te vergroten. Andere uitdagingen die deelnemers ervaren zijn het gebrek aan uniformiteit in werkwijzen, beperkte ondersteuning en een beloningssysteem dat niet altijd aansluit bij de motivatie van medewerkers. Dit kan leiden tot een gebrek aan erkenning en waardering. De deelnemers kwamen met oplossingen als samenwerking met andere bedrijven voor sectoropleidingen, het aanbieden van deelcertificaten en het voeren van startgesprekken om persoonlijke ontwikkelplannen op te stellen.

In de groep van Maike stond men uitgebreid stil bij hoe belangrijk het is dat er begrepen wordt waar de werkvloer behoefte aan heeft. Deelnemers gaven aan dat de mogelijkheden op gebied van scholing en ontwikkeling vaak niet goed aansluiten op de praktijk. Ze benadrukten het belang om terug te gaan naar de basis. Sommigen vinden dat er zoveel cursussen en andere mogelijkheden worden aangeboden dat het moeilijk is om te vinden wat bij hen past. Een persoonlijk ontwikkelplan, waarin men samen kijkt wat bij iemands persoonlijke wens past, zag men als oplossing daarvoor. Ook werd er positief gereageerd op de mogelijkheid om ook cursussen te volgen die losstaan van het werk, zoals bijvoorbeeld Engels, Excel of defensief autorijden.

GoodHabitz, een online platform waarop medewerkers digitale trainingen kunnen volgen, noemden de deelnemers als oplossing daarvoor. Het is hierbij wel belangrijk dat er onder werktijd ook tijd en ruimte wordt gegeven om deze trainingen te volgen.

Al met al was het weer een productieve dag, waarin we veel hebben geleerd van elkaar.

We zien elkaar op 7 mei voor de derde dag van de TechCrossOver, bij Vitens!