Eindpresentaties TechCrossOver bij Brabant Water

30 november 2023 | TCO dag 4 | De vierde en laatste dag van de zestiende TechCrossOver bij Brabant Water in Veghel.

De deelnemers waren blij verrast door de persoonlijke en zeer gastvrije ontvangst op locatie; de warme worstenbroodjes bij de koffie vielen bijzonder goed in de smaak. Hanneke van de Ven verwelkomde namens Brabant Water de deelnemers en lichtte toe hoe Brabant Water bewust verantwoordelijkheid neemt voor een gezond drinkwatersysteem. Ook liet ze zien hoe Brabant Water bezig is met de ontwikkeling van hun medewerkers, door middel van een eigen opleidingscentrum en het coachen van begeleiders. Na deze presentatie was het doel voor de beide teams duidelijk: klaar zijn voor het geven van de eindpresentatie van vanmiddag. Een paar uur oefenen en aanscherpen bleek zeer welkom en fijn. De feedback van anderen werd individueel goed ontvangen en direct verwerkt door eenieder.

Eindpresentaties met casuïstiek uit de praktijk
Aan het begin van de middag presenteerden de twee teams hun bevindingen aan een panel. Dit panel bestond uit Elvira Cornelisse (Feenstra), Taira Flach (AVR), Tom van Kolck (Vattenfall) en Paul van Caulil (Brabant Water) als vertegenwoordigers van elke hostingpartner. Aan hen de eer om de bevindingen in ontvangst te nemen, er vanuit hun eigen organisatie op te reflecteren en waar mogelijk het mee de eigen organisatie in te nemen.

Communicatie
Het team van Michell illustreert waarom communicatie toch echt key is aan de hand van een casus: de lekkende kraan. Een monteur beleefde een dag vol onvoorziene gebeurtenissen, variërend van een zieke collega tot een ontevreden klant. Ze toonden aan dat er onderliggend aan deze gebeurtenissen meer problemen waren, zoals een negatieve werksfeer en een gebrek aan collegialiteit. Gelukkig presenteerde de groep een aantal aanbevelingen om de communicatie te verbeteren, zoals het bevorderen van een open en veilige werkomgeving en het inplannen van zowel formele als informele overlegmomenten.

Michell: ‘Wat ging het goed! Iedereen voelde zich comfortabel en wist zich goed staande te houden. Ondanks dat het panel pittige vragen stelde, werd de boodschap goed ontvangen. Iedereen van het team was tevreden met hoe de presentatie verliep. Nadat de presentatie ten einde was, bleef de vraag over hoe de adviezen door de organisaties zouden worden opgepakt en geïmplementeerd waar nodig. Terugblikkend was de gehele TCO een mooie ervaring waarin begeleid samenwerken heeft geleid tot een mooi slot.’


Betrokkenheid en samenwerking
Het team van Jara behandelde de thema’s betrokkenheid en samenwerking, en richtte zich op de vraag: hoe creëer ik een cultuur die de betrokkenheid van medewerkers bevordert en ertoe leidt dat zij graag deel uitmaken van het team? Zij presenteerden inzichten over wat nou precies medewerkersbetrokkenheid inhoudt en hoe dit zich verhoudt tot samenwerking. Ook kwamen zij met aanbevelingen over hoe je betrokkenheid kan vergroten: door tijd voor elkaar te maken, intrinsieke motivatie te vergroten, en het voeren van open gesprekken.

Door het naspelen van een gesprek tussen werknemer en werkgever, waarbij het panel mocht stemmen over de mogelijke uitspraken van de werkgever, werd getoond hoe open communicatie tussen twee partijen tot stand kan komen.

Het panel vroeg zich af of er nog andere tips zijn om betrokkenheid te creëren, aangezien niet iedereen interesse heeft in een bilateraal overleg. Hierop werd als suggestie aangedragen om bijvoorbeeld eens met iemand mee te rijden in de auto en op die manier het ijs te breken. Er werd benadrukt dat er altijd wel raakvlakken te vinden zijn met elkaar.

Jara: ‘Als teamcoach kijk ik terug op een geslaagd einde van de TechCrossOver. Alle teamleden begonnen onderzoekend aan deze editie en zijn beslagen ten ijs gekomen met een échte teamsamenwerking waarbij de eindpresentaties centraal stonden. Voor de één is presenteren een vanzelfsprekendheid en voor de ander is dit één van de spannendste dingen om te doen. Als team stonden ze er samen. De taken waren verdeeld en er werd leiderschap en kwetsbaarheid getoond. De inhoud van de presentatie over het vergroten van de betrokkenheid in de organisatie heeft tot een concrete aanpak geleid. De volgende vraag is: ‘Hoe kunnen we dit effectief implementeren in de organisatie?'. Een mooie uitdaging! Laura, Coen, Marcel, Maurice, Stefan, Aron veel succes met de volgende stappen en dank voor onze samenwerking!’


Al met al werd de boodschap van het belang van communicatie en betrokkenheid door iedereen gevoeld, met concrete aanbevelingen die werden besproken en hopelijk meegenomen werden naar de eigen organisaties. Aan het eind van de dag kreeg iedereen een certificaat, en de TechCrossOver werd gezamenlijk afgesloten met een gezellige borrel.