Fascinerend Kijkje in de Keuken bij AVR

Op dinsdag 26 maart ging de eerste trainingsdag van de vierdaagse TechCrossOver van start bij AVR in Duiven. Dit jaar, voor de zeventiende editie van de TCO, hedden 26 deelnemers zich aangemeld, afkomstig uit acht verschillende bedrijven (Alliander, Brabant Water, Enexis, Feenstra, Twence, Vattenfall en Vitens). De fabriek valt niet te missen als je langs de snelweg komt aanrijden; je ziet de witte wolken uit de schoorstenen komen.


Bij aankomst heet Monica Praat, manager logistiek bij AVR, iedereen hartelijk welkom. Tijdens de opening vertelde zij ons hoe bijzonder het eigenlijk is dat er witte rook - geen zwarte - uit de schoorstenen komt: de lucht rondom de fabriek is schoner dan een willekeurige plek langs de A12. AVR verwerkt 400.000 ton restafval per jaar, wat neerkomt op afval van 1,6 miljoen huishoudens! Afvalverwerking blijkt meer dan alleen zorgvuldig vuilnis opruimen of verbranden. Het is een productieproces waarbij zowel energie wordt opgewekt als bouwmaterialen geproduceerd. Monica liet bijvoorbeeld een baksteen zien, gemaakt van verwerkte afvalresten.

Het gehele afvalverwerkings- en productieproces werd na de opening nog mooi geïllustreerd aan de hand van een Lego-model van de fabriek. Hierna splitsten de deelnemers zich op in drie groepen onder leiding van de teamcoaches Maike, Bodhi en Gene. Eerst om kennis met elkaar te maken, daarna om het thema van de dag te bespreken. Deze inhoudelijke thema´s zijn uitdagingen waar veel technische bedrijven mee te maken hebben. De eerste dag stond in het teken van het thema ‘werven en onboarden'.

In het team van Bodhi merkten verschillende deelnemers op dat het werven van geschikte kandidaten zorgvuldige aandacht vereist. De groep besprak de hoge doorloop van veel nieuwe kandidaten, meestal omdat ze achteraf niet voldoende geschikt bleken. Er werd opgemerkt dat er vaak onvoldoende borging van kennisoverdracht is. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld met pensioen gaat, gaat er vaak veel kennis verloren. Hoe kunnen we in een eerder stadium hier aandacht aan besteden om de nodige kennis beter te behouden? De groep was het unaniem eens over de grote afstanden tussen verschillende afdelingen en dat het een goed idee zou zijn als medewerkers van verschillende afdelingen met elkaar zouden meelopen om zo elkaar en elkaars werkzaamheden beter te leren begrijpen.

In Gene's groep kwam naar voren dat onboarding veel tijd en energie vergt van het operationele personeel. Een van de deelnemers, een ervaren monteur, deelde dat zijn motivatie om nieuwe medewerkers in te werken sterk werd aangetast door het hoge verloop van nieuwkomers en instromers. Binnen de werkgroep werd soms druk ervaren om op volle productiviteit te blijven werken, ondanks de bijkomende werklast nieuwkomers te onboarden. Dit bracht de vraag naar voren of onboarding niet beter meegenomen kan worden in de planning, of zelfs onderdeel zou moeten zijn van iemands functieomschrijving. Of bijvoorbeeld door iemand als vaste 'onboarder' of ambassadeur aan te wijzen. Ook in deze groep was een sterke behoefte aan meer contact en interactie tussen verschillende afdelingen voor een betere samenhang en voor een vlottere uitwisseling van informatie en wederzijds begrip.

In de groep van Maike werd uitgebreid kennisgemaakt en afspraken gemaakt over omgang. Dit zorgde voor een open en ontspannen sfeer in het team. Daarna werd veel gedeeld over de verschillende uitdagingen waar de deelnemers tegenaan lopen: bijvoorbeeld veel storingsdiensten, het beperkte aantal kandidaten voor vacatures en weinig mogelijkheden voor praktijkgerichte scholing. De deelnemers vonden het fijn om te horen dat ze niet de enigen waren die met bepaalde problemen kampen op de werkvloer. De groep was natuurlijk niet alleen bijeengekomen om uitdagingen te delen, maar ook om oplossingen te bespreken! Vooral het thema ‘begeleiden van begeleiders’ werd als heel belangrijk ervaren. Een deelnemer vertelde bijvoorbeeld dat hij cursussen heeft gevolgd over communicatie, en dat dit hem erg geholpen heeft bij het begeleiden van leerlingen. Het team was het erover eens dat dit een mooi voorbeeld is van begeleiding, en dat het de begeleiders ook helpt om de intrinsieke motivatie van nieuwe medewerkers en leerlingen te vinden.

Halverwege de dag vond er een Kijkje in de Keuken plaats, toen Brian en Marco van AVR ons mee namen langs wat fascinerende plekken in het afvalverwerkingsproces. Zo lieten ze ons zien waar het afval binnenkomt en hoe deze met meerdere grote grijphaken werd verplaatst. Een aantal deelnemers was de gelijkenis met een grijpmachine van de kermis niet ontgaan. Ook kregen wij de operatiekamer te zien, waar verschillende mensen alles via camerabeelden in de gaten hielden. Daarnaast werden we rond een enorme tank geleid waar de lucht van het verbrande afval gereinigd werd.

De tweede TCO dag vindt woensdag 17 april plaats bij Vattenfall in Diemen.