Whitepapers: Zij-instroom

Vind hieronder de whitepapers die CrossOver heeft ontwikkeld in onderzoek naar zij-instroom in de techniek.

De betekenis van zij-instroom voor technische bedrijven

In deze whitepaper door House of Skills en CrossOver staat het commitment voor een technisch bedrijf om met de skillsbenadering en zij-instromers aan de slag te gaan centraal.

Innovatieve manieren van werven en opleiden

CrossOver heeft met MKB-ondernemers in de techniek en bouw aan innovatieve manieren van werven en opleiden gewerkt. Lees de lessen uit het programma en onze aanbevelingen aan de branche.

Knelpunten programma's van PPS'en in de techniek

Wat zijn de knelpunten in de programma's die worden opgetuigd door PPS'en in de technische sector? En hoe zorgen we voor meer werkzoekenden die duurzaam instromen in techniek?

Technische werkgevers over skillsgerichte arbeidsmarkt

In opdracht van het MRA-bureau heeft CrossOver meer werkgevers in de techniek en bouw proberen te betrekken bij de transitie naar een skillsgerichte arbeidsmarkt. Wat beweegt werkgevers hierbij?

Transitie naar skillsgerichte arbeidsmarkt

De uitdaging van het tekort aan technici biedt ook kansen voor werkzoekenden/werknemers. Hoe kan de skillsbenadering bijdragen aan goede loopbaanpaden richting de techniek en bouw?

Initiatieven voor zij-instroom in de techniek

In opdracht van House of Skills werden 19 initiatieven in MRA ondervraagd, die zich richten op het bewegen van zij-instromers richting werk in techniek. Vind geleerde lessen in deze whitepaper.

Werving van technici

Werven van technische vakmensen is cruciaal voor bedrijven en de maatschappij. Hoe zorgen bedrijven voor voldoende slimme handen om al het werk te doen, o.a. om de energietransitie te realiseren?