135 talentinitiatieven op TOMAS - and still counting!

Drie maanden samenwerking CrossOver en Amsterdam Economic Board

Het afgelopen kwartaal heeft CrossOver samen het TOMAS projectteam gewerkt aan de vulling, adoptie en enthousiasmering van het platform TOMAS.

Wat is TOMAS precies, en wat is er gedaan?

TOMAS geeft eenvoudig overzicht in en toegang tot alle talentinitiatieven in de Metropoolregio Amsterdam. TOMAS is een initiatief van de Amsterdam Economic Board, en staat voorTalentOntwikkeling, Match &Select.

Daarmee koppelt het platform vraag en aanbod van alle mogelijkheden voor omscholing, bijscholing en talentontwikkeling binnen de branches ICT en Techniek. En het biedt een professioneel matchingplatform om samen te werken aan leven lang ontwikkelen.

Met de slimme tools kun je als gebruiker heel gericht zoeken met alle voor jou relevante filters. Op die manier draagt dit platform met inmiddels ruim 135 initiatieven eraan bij om de juiste mensen met de juiste skills op de juiste plek te krijgen.

CrossOver heeft in het najaar van 2021 op drie vlakken een bijdrage aan dit mooie platform geleverd:

1. Community Management

Allereerst hebben we binnen onze rol vanCommunity Managers alle reeds op het platform bestaande Techniek-initiatieven geïnformeerd, geactiveerd en geüpdate.

Ook hebben wij nieuwe initiatieven opgespeurd, gecontacteerd en toegevoegd, of de voorbereidingen hiervoor getroffen. Wij hebben alle partijen gevraagd actiever te worden, door bijvoorbeeld een hulpaanbod, -vraag, evenement of oproep op het Prikbord te plaatsen.

Bovendien hebben wij op bestaande evenementen als de Dorpspomp, een webinar en het lanceringsevenement, actieve bijdragen geleverd.

2. Verkennende gesprekken over eigenaarschap

Ten tweede hebben wij gesprekken gevoerd met potentiële hoofdgebruikers van het platform: welke partijen in de regio en branche willen in de toekomst inhoudelijk of zakelijk eigenaar worden? Onder welke voorwaarden willen zij dat doen, waarom niet, wanneer wel, en in welke constructie dan?

Advies hierover hebben wij overgedragen aan het projectteam dat vanuit de Board rondom TOMAS opgezet is.

3. Verzameling van feedback

Tot slot hebben wij gedurende deze twee inspanningen bij vele gebruikers, experts (en ook onszelf!) ook feedback opgehaald. Hoe kan het platform zowel inhoudelijk als functioneel nog meer aan de wens van de gebruikers voldoen?

De feedback inclusief het advies deze samen met de community te verwerken, is ook opgeleverd aan het ontwikkelteam achter TOMAS.

TOMAS past precies in de missie van CrossOver om te zorgen voor voldoende technische vakmensen met slimme handen om Nederland leefbaar en welvarend te houden, het past bij de werkwijze van een ‘ondernemende buitenboordmotor’.

Gezien we in het voorjaar van 2021 al samengewerkt hebben met het TOMAS projectteam, hebben we afgelopen maanden met plezier ons netwerk en kennis ingezet om TOMAS nog sterker te maken. We kijken met veel nieuwsgierigheid en vol vertrouwen naar de toekomst van talentinitiatieven in de ICT en Techniek in de regio!

Wil je jouw talentinitiatief ook op TOMAS zetten? Ben je geïnteresseerd in samenwerking met het platform? Neem dan contact op met het projectteam via info@vraaghettomas.nl