Het van-werk-naar-werk systeem verbeteren in Beverwijk

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat technische bedrijven in de regio een stap zetten om meer skillsgericht te werven/begeleiden en zo het werk-naar-werk systeem verbeteren?

Bovenstaand thema stond centraal in het project dat wij de afgelopen maanden uitvoerden voor de gemeente Beverwijk en Techport. In dit project kwam goed naar voren welke aanpak vanuit een publiek-private samenwerking werkt om bedrijven aan te haken en te laten houden op van-werk-naar-werk/leven lang ontwikkelen trajecten.

Dit hebben we gedaan..

Tijdens het project hebben we 10 bedrijven inzicht gegeven in hun positie ten op zichten van het werven & begeleiden van technische vakmensen.

Dit hebben we gedaan door het afnemen van een scan, waarbij we de HR/leidinggevenden uitvragen wat hun acties en beleid is op het gebied van werven en begeleiden van vakmensen en het delen van kennis.

Na het afnemen en terugkoppelen van de scans organiseerden we in samenwerking met Techport een mix&match event. Waarbij we de bedrijven in contact brachten met partijen die hun kunnen ondersteunen bij de uitdagingen die binnen hun bedrijf spelen.

waaruit deze resultaten zijn behaald..

Concrete resultaten uit het project zijn:

  • Heb je wel eens nagedacht over het inzetten van een jongere doelgroep? Hoogewerf en Conet zijn in gesprek met Cliq om talentvolle studenten te plaatsen?
  • Deze twee bedrijven zitten tevens samen aan tafel om een instroom Academy op te richten. Gezamenlijk werven, dat is pas slim.
  • Tijdens de co-creatiebijeenkomst Mix&Match in IJmuiden hebben 7 bedrijven kennis en ervaring met elkaar gedeeld.

waaruit deze conclusie getrokken kan worden..

Vanuit publiek-private samenwerkingen wordt er vaak gekeken en gedoeld op een collectieve aanpak. Dit is een goed uitgangspunt want samen kom je verder dan alleen. Echter, moet hierbij niet vergeten worden dat indien bedrijven intern iets moeten/willen veranderen, ze dit het liefste zelf willen doen. Ieder bedrijf is immers anders, heeft andere visies en kampt met andere uitdagingen.

Zo kan bedrijf X statushouders een kansrijke doelgroep vinden, en investeert bedrijf Y liever in stages om zo meer talent aan te trekken.

Op deze manier zou je dus kunnen concluderen dat er vanuit een collectief uitgangspunt gestimuleerd kan worden dat bedrijven aan de slag gaan, maar wel op een manier die past in de normen en waarden van een bedrijf. Dit maakt het tevens makkelijker om een bedrijf duurzaam aan te haken op een publiek-private samenwerking omdat ze zo meer het gevoel hebben dat hun wensen en behoeftes ook serieus worden genomen.

Deze aanpak hebben wij als CrossOver inzichtelijk gemaakt in bovenstaande infographic. Het afnemen van scans bij individuele bedrijven laat zien waar bedrijven staan op het gebied van werven, binden en boeien van personeel. De koppeling en/of binding aan kansrijke (al dan niet collectieve) initiatieven die hen kunnen helpen op de manier waarop zij zelf geholpen willen worden, zorgt ervoor dat ze daadwerkelijk actie ondernemen om iets te veranderen. 

De best practices die voortvloeien uit de scan en initiatieven kunnen vervolgens gedeeld worden door de bedrijven in de regio onderling. Bedrijven spreken elkaars taal en nemen namelijk sneller dingen van elkaar aan. Het is daarom effectiever om ze te laten leren van elkaar dan door hen op te leggen wat ze moeten leren. 

Daarom is dit (zie de infographic) volgens ons de weg naar een technisch gezond Nederland en een effectieve aanpak van VWNW-trajecten.

Benieuwd naar onze expertise over het duurzaam aanhaken van bedrijven op VWNW-trajecten? Stuur een mail naar kenza@crossovernederland.nl.