Op naar meer personeel voor technische werkgevers- interview met Hoogewerf

Hoogerwerf was een van de aanwezige bedrijven bij het Mix and Match event georganiseerd door ons in samenwerking met Techport. Wij vroegen Marcel Tuip technisch directeur van het bedrijf, wat voor hem de toegevoegde waarde was van de sessie.

Jullie hebben als Hoogewerf meegedaan aan de werkgeversscan van Techport. Wat heeft jullie doen besluiten om mee te doen?

Dit had eigenlijk meerdere redenen: kennismaken met de HR community binnen Techport. en het vraagstuk van meer mensen in de techniek krijgen. Dat is voor ons natuurlijk ook een blijvende zoektocht dus vandaar dat ik heb meegedaan.

Wat zijn jullie grootste uitdagingen op HR gebied?

Als je mij deze vraag 3 maanden geleden had gesteld, dan had ik gezegd: überhaupt mensen vinden. Gek genoeg, sinds de scan heb ik 6 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Dus nu is dit niet meer mijn grootste uitdaging. Op dit moment hebben we te maken met uiteenlopende achtergronden van medewerkers.

Mijn uitdaging nu is daarom: hoe krijg ik die zo snel mogelijk op de rit? Een andere uitdaging is de jonge generatie, er is toch een andere insteek nodig om ze aangehaakt te krijgen en houden. Dat zijn de dingen waar ik nu mee bezig ben.

Wat zijn de inzichten die jullie hebben opgedaan uit de werkgeversscan?

Ik heb contact gehad met de anderen die hebben meegedaan. We hebben ideeën uitgewisseld. Hoe doen zij het nu? Hoe gaan zij om met vraagstukken? Daar heb ik zeker wat informatie uit opgehaald. Daarnaast hebben we contact opgedaan met Maarten van Zuijlekom vanCliq. Het heeft nog niet geleid tot instroom van een student maar we kijken nog verder hoe we dit willen oppakken. Ik wist niet dat dat bestond [een technische student inzetten als bijbaan]. De manier waarop Cliq dat faciliteert, is fantastisch!

Jij en Maarten hebben natuurlijk contact opgedaan tijdens het mix en match evenement van Techport…

Ja, dat klopt. Naar aanleiding van de bijeenkomst heeft Margriet Lautenschutz van Techport een vervolgsessie georganiseerd. Dat was ontzettend leuk, daar heb ik ook heel veel ideeën opgedaan. Dat wordt nu verder uitgerold. Er zijn een viertal thema’s die worden beetgepakt, met alle vier de thema’s hebben we wel iets. Dit is de reden dat we aangehaakt willen blijven en actief meedoen.

Naar aanleiding van het mix en match evenement gaf je eerder aan dat jullie ook contact hebben met CoNet [een ander deelnemend bedrijf]..

Ja klopt. De eerste bijeenkomst ging met name over zij-instroom van mensen met een andere achtergrond en hoe krijg je die up en running. Met CoNet raakte ik in gesprek omdat zij een intensief inwerkprogramma hebben van een aantal maanden. Wij hebben ook een inwerktraject maar niet zo intensief als zij dat doen.

Dus ik heb een afspraak gemaakt om in detail te horen hoe zij dat doen. Daar heb ik wel wat van meegenomen. Wat nog interessanter is, is of we als Techport bedrijven gebruik kunnen maken van elkaar om medewerkers in te werken. Dat zijn dingen waar ik mee speel. Hoe kunnen we dit verder uitwerken?

Zijn er nog andere Techport bedrijven die ervoor openstaan dit te ontdekken?

Nog niet, maar volgende week hebben we een sessie bij ons. Hier gaan we het dan ook over hebben. Ik ben benieuwd of andere bedrijven hier ook ideeën bij hebben. Tijdens de sessie in maart hoorde ik van waterbedrijven die een roulatiesysteem hebben, dat heeft wel de ogen geopend voor mij. Het is goed om te weten dat er al initiatieven zijn en we moeten kijken wat we hiervan kunnen leren.

Leuk om te horen dat je ideeën hebt opgedaan.

Zeker. Het was wel grappig, er was net iemand van ons overgestapt naar CoNet. Ik voelde hierbij wat ongemak; wat vind je daar dan van? Maar nu denk ik ‘nu gaat er iemand naar CoNet, de andere keer is dat andersom.’ We moeten met elkaar zorgen dat ze bij ons in de regio blijven.

We hebben een gezamenlijke verplichting en misschien dat we ook elkaars resources kunnen delen in plaats van alles proberen bij jezelf te houden. Ik ben benieuwd naar de verdere samenwerking met andere Techport bedrijven.

Wat soms lastig is, is dat er heel uiteenlopende bedrijven aanwezig zijn. Dan kunnen we elkaar niet echt aanvullen. Misschien moeten we daarom toch een Techport Poole van eensgezinde bedrijven opzetten zodat we makkelijker aan elkaar kunnen relateren.

Zou je het aan andere werkgevers aanraden om deel te nemen aan de scan en HR Community?

Zeker, eigenlijk alle techport bedrijven. Hoe meer hoe beter! In ieder geval om inspiratie op te doen.