Publiek privaat samenwerken voor meer instroom techniek

Terugblik webinar publiek privaat samenwerken voor meer instroom techniek van 11 mei 2023

Het tekort van goede vakmensen in de technische sector loopt snel op, terwijl de vraag naar technici ook niet bepaald afneemt. We zien dat veel verschillende partijen samenwerken om het tekort aan technici op te lossen. Het probleem kan namelijk niet door één partij opgelost worden. In onze huidige opdrachten zien we dat gemeenten een belangrijke rol willen spelen in het oplossen van het tekort aan technici.

Als het tekort niet wordt opgelost, kampen zij met een verduurzamingsopgave die niet kan worden ingevuld. Daarnaast zien we dat bepaalde regio’s te maken hebben met vergrijzing en verlies van bedrijvigheid. Daarom is het voor deze gemeenten extra van belang om aantrekkelijk te zijn voor technisch talent.

Vanuit onze ervaring zien we verschillende rollen die een gemeente kan vervullen om het tekort aan technici terug te dringen. Zo kan de gemeente inzetten op het in kaart brengen van regionale initiatieven die instroom richting de techniek bevorderen. Er is een breed scala aan bestaande initiatieven, echter weten niet alle partijen elkaar hier in te vinden. De gemeente kan een verbindende rol spelen door de initiatieven inzichtelijk te maken en de goed werkende initiatieven op te schalen.

Daarnaast kan de gemeente een beslissende rol spelen in het aanhaken van technische bedrijven. De sleutel tot een werkend systeem ligt immers bij technische bedrijven: het nieuwe technisch talent (in de vorm van zij-instromers) start bij hen.

Dus hoe kunnen gemeenten technische bedrijven activeren om open te staan voor zij-instroom?

  • Gemeenschappelijk doel bepalen

Besteed tijd en aandacht aan het in kaart brengen van de belangen, wensen en het bepalen van het doel.

  • Taal van de ondernemer spreken

Bepaal wat de winst en de investering is voor alle partijen.

  • Alle stakeholders aan tafel

Maak concrete afspraken met elkaar en monitor de voortgang.

“Als we te lang blijven praten, ben ik weg.”

In de webinar gingen wij ook in gesprek met Eva Weel van de Gemeente Amsterdam over de campagne baan met toekomst! De campagne die Amsterdammers de kans biedt om zich te oriënteren en over te stappen naar een baan die bijdraagt aan de energietransitie. Je kunt de webinar hier terugkijken.

Wil je ook samenwerken voor meer zij-instroom in de techniek of op de hoogte gehouden worden van onze webinars? Laat ons dat hier weten!