Groot tekort aan technici: zij-instromers als deel van de oplossing!

Lees de uitkomsten van ons onderzoek naar zij-instroom in techniek.

Tekort aan technische vakmensen? Zij-instroom is een deel van de oplossing! Het aantal gekwalificeerde technici neemt sterk af (Ecorys, 2021; ROVC, 2021). Dit is een grote uitdaging voor zowel de technische sector, als voor de overheid.

Kunnen bedrijven de productievraag, als gevolg van verduurzaming, de bouwopgave en digitalisering, wel aan? En redden we de klimaatdoelen wel? De noodzaak van voldoende technische vakmensen wordt vaak over het hoofd gezien in dit soort (klimaat)plannen.

Zij-instromers bieden kansen om het tekort aan technici op te vullen. Tijd om uit te zoeken hoe dat zo effectief mogelijk gedaan kan worden!

Zij-instromers als kans om het tekort aan technici op te vullen

De technische sector heeft een groot tekort. Daarom startte CrossOver i.s.m. House of Skills een jaar geleden met een actie-onderzoek met hoofdvraag: "Hoe bewegen we als technische sector deze zij-instromers effectief richting de techniek en bouw?"

House of Skills richt zich op een skillsgerichte arbeidsmarkt, waarin o.a. zij-instromers een zo efficiënt mogelijke overstap kunnen maken naar een andere sector.

Door projectleiders van twintig uiteenlopende initiatieven in Metropoolregio Amsterdam te interviewen, maar vooral ook door veel te doen werden er veel verschillende inzichten opgedaan. In samenwerking met onderstaande partijen.

In de praktijk zien we bijvoorbeeld drie belangrijke knelpunten. Deze houden elkaar in stand.

Maar wat kun je doen om deze vicieuze cirkel te doorbreken?

Deel succesverhalen

Werk je bij een bedrijf en werk je al met zij-instromers? Deel succesverhalen om het imago van zij-instromers bij werkgevers te verbeteren. Geef hierbij ook aan waar je tegenaan liep en hoe je dat hebt opgelost. Zo creëren jullie als sector een positieve spiraal door kennisdeling!

Zorg voor commitment

Werk je bij een bedrijf en nog niet met zij-instromers? Zorg voor commitment voor werken met zij-instromers op de werkvloer. Denk met de werkvloer na over hoe deze begeleiding zo efficiënt mogelijk kan worden ingericht en wat dat betekent voor huidige werkprocessen, soort begeleiding, soort begeleider (moet deze ervaren zijn?) en andere randvoorwaarden als benodigde tijd.Zo maak je optimaal gebruik van de denkkracht binnen de organisatie en ontstaat er meer bereidwilligheid om te investeren in het opleiden van zij-instromers. Hier loopt het namelijk vaak op stuk.

Wil je alle uitkomsten van het onderzoek ontvangen? Hier vind je in het whitepaper.